Uzm. Kl. Psk. Selin Yalçın

Psikoloji

Randevu al İletişim

Hakkımda

Birkaç kelime ile…

Uzman Klinik Psikolog Selin Yalçın, %50 burs ile kazandığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Şeref derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans eğitimi süresince teorik ve süpervizyonlu Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini tamamlamış ve birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme aracının eğitimini almıştır. 2022 yılında ise Şema Terapi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Gonca Soygüt eğitmenliğinde Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitiminin hemen ardından Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Enstitüsü bünyesinde günlük görüşmelerle yatan hastaların; haftalık görüşmelerle ayaktan danışanların psikoterapi süreçlerini yürütmüştür. 

Diğer yandan 2020 yılı itibari ile Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Anormal Psikoloji, Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve Klinik Görüşme Becerileri ve Teknikleri dersleri vermeye başlamıştır. 

Selin Yalçın çevrimiçi ve yüz yüze psikoterapi seansları ile Eylül 2022’den beri Evre Psikoterapi bünyesinde danışanlarına psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir. Birçok psikolojik test ve değerlendirme envanterinin yanında WISC-IV Weschler Çocuklar için Zeka Testi ve Moxo Dikkat Performans Testi sertifikalı uygulayıcısıdır. 

Lisans ve Yüksek lisans süresi boyunca klinik psikoloji ve psikoterapi ile ilgili birçok eğitim ve seminere katılan Selin Yalçın, İngiltere’nin Oxford şehrinde Yoğun İngilizce Dil Eğitimini tamamlamış, lisans ve yüksek lisans eğitimini İngilizce eğitim dilinde almıştır. İleri seviyede İngilizce ve A2 seviyesinde İspanyolca bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.
Verdiği Seminerler ve Eğitimler:

Sınav Kaygısı ve Dikkat Eksikliği ile Baş Etme (Ekim, 2022)

Biltem Koleji Anadolu Lisesi 

Ufuk Üniversitesi, 4. Psikoloji Günleri: Dönüşmek ve Uyum

Kronik Hastalığa Uyum Sağlamak: Ebeveynlerin Psikolojik Uyumu (Mayıs, 2022)
Proaktif Yaklaşım ve Motivasyon Geliştirme (Ocak-Şubat, 2022)
Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi çalışanları için, Bilkent Üniversitesi.
Yöneticiler Odağında Etkili İletişim (Aralık, 2021)
Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi amirleri için, Bilkent Üniversitesi.
Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N) (Haziran-Eylül, 2021).
Süpervizör ve Eğitmen olarak, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi.
Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi (Haziran, 2021)
Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi çalışanları için, Bilkent Üniversitesi.
Klinikte Toplumsal Beceri Kazandırma Uygulamaları (Nisan, 2021)
2. Psikoloji Günleri, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu
Üniversite Öğrencileri ile Etkili İletişim ve Problem Çözme Eğitimi (Eylül, 2020).
Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi çalışanları için, Bilkent Üniversitesi.
Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N) (Ağustos, 2020).
Süpervizör ve Eğitmen olarak, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi.
Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü Eğitimi (Kasım 2019).
Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi çalışanları için, Bilkent Üniversitesi.
Konferanslarda Sunduğu Araştırma Bildirileri:

Yalçın, S. ve Yalçınkaya Alkar, Ö. (2019, Eylül). Self-efficacy related with emotion regulation and caregiving burden in mothers of children with heart disease. (Sözel Bildiri). 33rd Annual Conference of the European Health Psychology Society-EHPS 2019, Dubrovnik, Hırvatistan.

Yalçın, S. ve Ilgaz, H. (2016, Eylül). Eğitim düzeylerine göre annelerin aşırı koruyucu ebeveynlik davranışları ve anksiyete arasındaki ilişki. (Poster). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
İngilizce Dili’nden Türkçe Dili’ne Çeviri:

Lester, D. & Zeyrek-Rios, E. Y. (2017). İntihar bombacılarının profilini çıkarma (Profiling suicide bombers). In E. Şenol-Durak & M. Durak (Eds.), Adli psikoloji (pp. 259-283). Nobel Akademik Yayıncılık.
Yüksek Lisans ve Lisans Tezleri:

Yüksek Lisans Tezi: “Distress in Mothers of Children with Heart Disease: Emotion Regulation, Self-Efficacy, Caregiving Burden and Family Functioning” (Kalp Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sıkıntı: Duygu Düzenleme, Özyeterlilik, Bakımveren Yükü ve Aile İşlevselliği). Danışman: Doç. Dr. Özden Yalçınkaya Alkar.
Lisans Tezi: “The Relationship between Overprotective Parenting and Anxiety in Turkish Mothers Based on Educational Background” (Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki). Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hande Ilgaz.
Aldığı Psikoterapi ve Psikolojik Test Eğitimleri:

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Aile ve Evlilik Terapisi (1. Düzey)
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)-Türk Psikologlar Derneği Sertifikalı
MOXO Zeka Performans Testi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Tematik Algı Testi (TAT)
Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Standardize Mini-Mental Test
Beier Cümle Tamamlama Testi
Rotter Cümle Tamamlama Testi
Kent-Porteus Labirentleri Zeka Testi
Stroop Testi
Belirti Tarama Testleri
Staj Deneyimleri:

Yüksek Lisans tezi kapsamında çocuğu kalp hastası olan yaklaşık 300 anne ile görüşme ve ölçek çalışması yapılmıştır. (İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Aralık 2017-Mart 2018)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği- Yüksek Lisans Resmi Stajı. 

Değerlendirme, görüşme, tanı ve tedavi süreçlerinde görev alma

Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (BAİBÜ İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)- Yüksek Lisans Resmi Stajı.

Şizofreni ve Bipolar Bozukluk hastalarının psikososyal rehabilitasyonu, hayata katılma ve hastalıkla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi yönünde desteklenmesi, değerlendirme, görüşme.

Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Gönüllü Staj.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N) kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim.

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği- Lisans Resmi Stajı 

Klinik psikolog süpervizörlüğünde hastaların tanı ve tedavi sürecine katılma.3. Uzmanlık Bilgileri
Bağlı Olunan Ekol(ler) / Uygulanan Yöntemler:

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yöntem ve Teknikleri 

Motivasyonel Görüşme

Toplumsal Beceri Kazandırma Uygulamaları

Stres Yönetimi Uygulamaları

Etkili İletişim ve Öfke Yönetimi Uygulamaları

Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Kazandırma Uygulamaları
Danışan Grubu: Yetişkin 
Çalışma Alanları / Konuları: 

Depresyon

Kaygı Bozuklukları (Yaygın anksiyete, sosyal kaygı, panik bozukluk, fobiler)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişilik Bozuklukları

Dürtü Kontrol Bozuklukları ve Bağımlılık

Psikotik bozukluklar ile başetme ve toplumsal beceri kazandırma

Bipolar bozukluk ile başetme

Kronik Hastalık Süreci ile başetme

Stres Yönetimi

İletişim Problemleri

Öfke Kontrolü

Okullar / Eğitimler

 • Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Ankara, 2015)
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Bolu, 2019)

Deneyimler

 • Uzm. Dr. Erkan Kuru Muayenehanesi (Eylül 2022-Devam ediyor)
 • Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü-Yarı-Zamanlı Öğretim Görevliliği (2021-Devam Ediyor)
 • Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi be Enstitüsü (Eylül 2019-Nisan 2022)
 • Hiwell Online Psikolojik Danışmanlık
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği- Yüksek Lisans Resmi Stajı (2017).
 • Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (BAİBÜ İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)- Yüksek Lisans Resmi Stajı (2016).
 • Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Gönüllü Staj (2014)
 • • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği- Lisans Resmi Stajı (2013)

İlgi alanları

 • Depresyon
 • Stres
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Sınav Kaygısı
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Davranış Bozuklukları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Özgül Fobi
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Yas (Matem)
 • Agorafobi
 • Panik Bozukluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Psikolojik Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Boşanma Travması
 • Hipokondriazis
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Öfke
 • Yeme Bozuklukları
 • Borderline
 • Fobiler
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Psikotik Bozukluklar
 • Şizofreni
 • Anksiyete
 • Ergenlik Bunalımı
 • Dikkat Eksikliği
 • kişilik bozukluğu
 • Tırnak Yeme
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Korku
 • Çekingenlik
 • Saldırganlık
 • Panik Bozukluklar
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Kendine Zarar Verme
 • Uyum Bozuklukları
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Kronik Erteleme Davranışı

Sosyal medya hesapları

İletişim

Uzm. Kl. Psk. Selin Yalçın

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:53 Mahall Ankara B Blok
06530 Ankara, Ankara
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Şema Terapi
SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
Rotter Cümle Tamamlama Testi
Psikoterapi
Progresif Kas Gevşeme Tekniği
Moxo Dikkat Ölçme Testi
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Mental Muayene
Kent EGY Testi
Standardize Mini Mental Test
Stroop Test
Ön Görüşme
Çözüm Odaklı Terapi
Yetişkin Terapisi
Yas Terapisi
Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği
WISC-IV Zeka Testi
WISC-4 Zeka Testi
Süreklilik Anksiyete Ölçeği
Grup Terapisi
Fobilerden Kurtulmak
Ergen Terapisi
Randevu
ADHD (Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu) Testi
Aile İçi İletişim Sorunları
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
Beier Cümle Tamamlama Testi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bireysel Terapi
Eklektik Yaklaşım
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Destekleyici Psikoterapi
Davranış Bozuklukları
Beck Depresyon Ölçeği
Online Danışmanlık
Online Terapi
Psikoloji Randevusu
Normal Randevu

Hasta ve Danışan Görüşleri

Selin Hocam yıllardır oğlum terapiden hep uzak durdu .Ama sizle durum çok farklı .Onu anlayıp iletişim kurabildiğiniz ona çok iyi geldiğiniz doğrudur :)teşekkürler
Hasta
Hasta
Hayatta bazen kendi icimizde yanlis giden durumlarin farkinda olup, onlari tek basimiza cozmekte yeterli olamayabiliyoruz. Bu sorunlar bazen cok ilginc bir sekilde hic beklenmedik bir yer ve zamanda kendini gosteriyor ve bir patlama ile gun yuzune cikiyor. Iste ben de tam olarak boyle bir zamanda Selin Hanim ile tanistim. Kendisi ile uzun soluklu bir danismanlik surecim oldu. Suan kendimi daha iyi hissediyorum, dusuncelerimin davranislarimi nasil sekillendirdigini gordugum, dusuncelerimin sesini daha iyi ayarlayabildigim bir donem basladi. Kendime daha cok guveniyorum ve tabiki canim kendimi daha cok seviyorum. Kendisine dogru zamanda ve dogru yerde rastladigim icin cok müteşekkirim. BDT ile anksiyetemi kontrol edebiliyorum, hatta AI hastaligimin seyrinde de psikolojik tetiklenmelerde dengelenmeye basladi. Hastaligima karsi bakis acimda da bir degisiklik oldu. Daha fazla uzatmadan, kisisel farkindaligi yuksek ama bir turlu sorunlarini cozemeyen kisilere Selin Hanimi tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
kendimi çok zor durumda hissettiğimde kendisi ile tanıştık. ilgili, duyarlı, saygılı bir psikolog. tüm sorularınızı akıl bulanıklığınızı gidermek için elinden geleni yapıyor. anksiyeteniz ve depresyonunuz daha bir çok sıkıntınızda çok iyi bir çözümleyici kendisi umarım daha uzun bir süre devam ederiz. herkese sağlık huzur diliyorum.
Hasta
Hasta
Mart ayından beri Selin hocam ile tedavime devam etmekteyim. İlk seansımızdan itibaren güler yüzü, yaklaşım tarzı ve uygulamış olduğu tedavi sayesinde şu an çok daha mutlu bir insan haline gelebildim. İçinde bulunduğum duygu durum karmaşasını yönetebilir hale getirdiği için kendisine çok minnettarım.
Hasta
Hasta
İlk başta çok inancım yoktu bu terapi sürecinin başarı ile sonuçlanacağı ile ilgili ama ilk randevudan başlayarak beni çok rahat hissettirerek kendimi daha iyi anlatmamı sağladı. Hem o zamanlardaki psikolojik durumum hem de geçmişte yaşadığım büyük travmalarımın iyileşme sürecinde bana unutamayacağım kadar çok büyük yardımı oldu. Gerçekten benim gördüğüm en anlayışlı sizi asla içinize kapatmadan çok kolay bir şekilde güvenebileceğiniz birine baktığınızı söyleyebilirim. Terapi sürecine güvenin ve sabredin eminim kendinizde daha olumlu geri dönüşler görüceksiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Hayatım boyunca kendime yaptığım en güzel iyilik Selin hanımdan terapi almak oldu. Sürecimiz devam ediyor ama ben kendimi bulmak üzereyim, farkındayım. Tüm samimiyetiyle elimden tuttu. Burdan da kendisine teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Selin hocaya kaygı ve depresif belirtilerim sebebiyle gitmeye başladım. Kendisi alanında uzman ve danışana rahat hissettirecek ortamı samimiyetiyle sağlıyor. Yanında insanı zorlayabilecek durumları bile rahatça anlatmayı mümkün kılıyor ve anlayışla yaklaşıyor. Yaklaşık 3 aydır her hafta düzenli olarak görüşmeye devam ediyoruz. Bu süre zarfında kendimde gözle görülür seviyede iyileşmeyi fark ediyorum. Selin hocanın sağladığı güvenilir ortam ve desteğinin bu iyileşmedeki rolü çok kıymetli.
Hasta
Hasta
Selin hanımla tanışmamızdan itibaren sorunlara nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda bilgilendirildim gerek terapi süreçlerinin düzenli devam ettirilmesi gerekse yeni bir bakış açısı kazandırmasıyla göremediğim şeyleri yeniden farketmemi sağladı. Yaşadığım problemlerin bilimsel dayanaklarla açıklanması, kendisinin iyi bir akademik kariyeri olmasıda işinde yetkinlik kazandırmıştır. Tüm destekleri için teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Selin Hanım’ın yakından iletişimi, hastalarına karşı anlayışlı olması, her konuyu ince ayrıntısına kadar konuşabilme fırsatı sağlaması ve her olaya yönelik doğru adımları uygulaması tüm terapi süreçlerime büyük bir zevkle katılmamı sağladı. Kendisi ile tanıştığım için çok memnunum ve kısa bir sürede terapi sürecinin etkisini olumlu olarak hayatımda hissetmekteyim. Kendisi ile terapi süreçlerine kesinlikle devam etmek istemekteyim.
Hasta
Hasta
Selin Hanım alanında akademik çalışmalar da yapan, terapi sırasında bu bilgilerini gözlemleyebildiğiniz ve aldığı eğitim sayesinde rahatça güvenebildiğiniz birisi. Terapi sırasında farklı bakış açılarını sunma konusunda oldukça yetenekli, bu da insanın yaşadığı duygusal döngülerin çıkılamaz hissedildiği anlarda oldukça yardımcı oluyor.
Hasta
Hasta
Selin Hocam her şeyiyle çok tatlı biri. Terapiye başlayalı birkaç hafta olmasına rağmen bana çok şey kattı. Yaptığımız her görüşmede daha iyi oldum. Her şey için teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Selin Hanımla 3 aydır bir görüşmedeyim. İlk gittiğim zaman ki düşüncelerimle 3. ayım asla bir olmadı. Kendime özgüvenim ve farkındalığım arttı. Etkili iletişimi, ilgisi, empati becerisi ve ikili uyumumuz çok iyiydi. Bütün emekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma adımlar atmamı sağladığı için çok daha ayrı teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Selin Hanıma pandemi döneminde yaşadığım huzursuzluklar için gitmeye başladım. Daha sonrasında hayatımın hemen hemen her alanında yaşadığım, ufak gözüken ama benim hiç de o şekilde hissetmediğim ve başetmekte çok zorlandığım olayları ve durumları anlatmak için gittim. Bu süreçte birçok huzursuzluğumu temelden çözmeme ve farkında olmadığım bir sürü şeyle yüzleşmeme yardımcı oldu. Psikolojik destek alırken en önemli şeylerden birinin sürece olan devamlılık olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede gerçekten aydınlanma yaşadığım zamanlar oldu. Seanslarda benim için en değerli şey Selin Hanımın bana verdiği güven duygusu ve ne paylaşırsam paylaşayım yargılamadan büyük bir sıcaklıkla beni dinleyen biri olması. Seanslarımı kendisiyle gerçekleştirdiğim için kendimi şanslı hissediyorum.
Hasta
Hasta
Her zaman iletişime çok açık, içtenlikle destek olmaya çalışan, hiç yargılayıcı olmayan, insana kendini ve duygularını değerli hissettiren, mesleki bilgisi çok iyi, nazik ve anlayışlı biri. Her seansımızdan sonra bir sonraki haftayı iple çekiyorum. Tercihlerimde, duygularımda, davranışlarımda, kendime ve dünyaya bakışımda öyle büyük değişimler oldu ki terapiye başlamasaydım şu an hayatım nasıl olurdu bilmiyorum. Selin Hanım’la tanışmış olmak benim için çok büyük şans.
Hasta
Hasta
Piskologumun ve randevularin cok faydali ve yararli oldugunu düsünüyorum
Hasta
Hasta
6 ay önce Selin Hanım'a majör depresyon ve anksiyete atakları şikayetleriyle başvurdum ve o zamandan beri düzenli görüşüyoruz. Öncesinde ve bugüne kadar bir psikiyatristle görüşüp farklı ilaçlar da kullandım ama yalnız psikoterapiye başladıktan sonra gelişme kaydettiğimi gördüm. Çok bilgili ve her zaman çok dikkatli, anlattıklarımı her zaman çok iyi analiz edip daha önce farketmediğim şeyleri ortaya çıkaran sorular soruyor. Kullandığı metotlar ve verdiği bilgiler de çok hoşuma gidiyor. Her görüşmeden sonra kendimle ilgili bir şeylerin farkına varıyorum ve beni zorlayan durumlarla nasıl başa çıkabileceğimle ilgili de bir fikir oluşuyor. Artık bir çok durumda ilk tepki olarak oluşan hislerin ve düşüncelerin farkına varıp daha doğru aksiyonlar alabiliyorum. Özetle, Selin Hanım'la psikoterapi deneyimimden çok memnunum ve ilgilenen herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Yaklaşık 10 ay kadar yeme bozukluklari üzerine danismanlik aldim Selin Hanimdan. Gerçekten farkindaligimin arttigi bir süreçti. Öncelikle Selin Hanım cok ilgili, kolaylikla iletisim kurabildik Ayrica kendisine ulaşmak her zaman çok kolaydı. Her ihtiyacım olduğunda danismanlik saatlerinin dışında dahi bana yardimci oldu.. Davranisci terapi ile ilerledik. Yeme, dusunce ve kaygi gunlukleri tuttum. Seanslarda bu gunlukler uzerinden ilerleyerek yeme davranislarimin altinda nasil düşünceler olduğunu, kendime uyguladigim dusuncesel baskilarin sebeplerini konuştuk. Kaygi durumlarinda uygulayabilecegim sakinlesme methodlarini ogrendim.Selin Hanim ile gecirdigim surecten oldukca memnun kaldim, su anda seanslara devam etmiyoruz ancak biliyorum ki ihtiyacim olduğunda yine bir telefon ile kendisine ulaşabileceğim.. İletisimi kolay, isine hakim, ve çok tatlı bir psikolog Selin Hanim.. Kendisi ile yeni bir yola baslayacak herkesin en az benim kadar fayda göreceğine hic suphem yok
Hasta
Hasta
Merhaba, Biz almanyadan selin hanimin hastasiyiz Benim annemin durumu kötüydü Ve hastaligi cok ilerlemisti biz ailecek hic umudumuz kalmamisken selin hanimla terapilerimizi devam ettirdik Ve annem Allaha sükür cok cok iyi oldu. Selin hanim cok bilgili Ve isini gercekten tüm kalbiyle iyi yapan bir psikolog. Onun sayesinde annem cok daha iyi Artik.
Hasta
Hasta
Selin Hanım’a öfke kontrolü tedavisi için başvurdum.. Tanışma seansı ile birlikte başlayan tedavi sürecim tam anlamıyla harika şekilde tamamlandı.. İletişim kurma ve birbirimizi anlama sıkıntısı hiç yaşamadım aksine anlatmak istediklerimi çok iyi anlayıp çözümleriyle alakalı olarak da çok iyi bir anlatıcı olduğunu gördüm.. Tedavi sürecinden sonraki dönemde kendimde gözlemlediğim aynı zamanda yakın çevremin de farkına vardığı çok ciddi değişimler de yaşadım ki bu da amacımıza ulaştığımızın en ciddi göstergesidir diye düşünüyorum.. İlgisi için kendisine çok teşekkür ediyorum..:)
Hasta
Hasta
Sağlıklı bir iletişim ile beni yönlendirerek hastane fobimi yenmemi sağlayan, işini son derece iyi yapan değerli bir insandır.
Hasta
Hasta
Selin Hanım'la iki aydır OKB için görüşüyorum. Doktor desteğiyle ilaç da kullanıyorum ama düşüncelerimin ilaç etkisiyle değişimi esnasında beynimin doğru düşünmeye yönelmesini psikolog görüşmelerine bağlıyorum . Yaklaşık 10 yıldır hayatımda devam eden bu tip takıntılar için daha önce de psikolog ve psikiyatrist desteği aldım. Onlar da faydalıydı tabii ama Selin Hanım'la çalışırken o bilimsel, nötr, düşünmeye ve anlamaya sevk eden bakış açısını görebiliyorum. Bunun yanında kendisi çok sevecen, arkadaş canlısı olarak yaklaşıyor ve süreçte onu hep yanımda hissediyorum, bu ikisinin aynı anda olması bence önemli. Tedaviden önce belki gündelik hayattaki sorunlarımı da bu sayede danışma imkanı bulurum diye düşünmüştüm. Oysa anladım ki o küçücük sorunlar bile beni obsesyona götüren birer basamak görevi görmüşler. Şimdiyse o basamakları çıkarak sorunları aşma yolunda ilerliyorum. Ben çok memnunum ve kesinlikle Selin Hanım'la sıkıntılarınız için görüşmenizi tavsiye ediyorum. Sevgiler.
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun